Keizerlijk Praag in Leiden

De Universitaire Bibliotheken Leiden laat het keizerlijke Praag in Leiden herleven met de tentoonstelling Praag rond 1600: Kunst en wetenschap aan het hof van Rudolf II.

Verborgen schatten

De tentoonstelling is vanaf 29 september 2016 tot en met 10 januari 2017 te zien in de expositieruimte van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De Universiteitsbibliotheek herbergt uitzonderlijk veel verborgen schatten uit Rudolfs tijd. Bartholomeus Spranger, Aegidius Sadeler en Pieter Stevens zijn met prachtige tekeningen en prenten vertegenwoordigd. Bijzonder spectaculair zijn de grote gravures naar ontwerp van Adriaen de Vries. Handschriften en boeken belichten de centrale rol die de wetenschap in Praag innam en werpen licht op de contacten tussen Praag en Leiden. De alchemistische handschriften uit de bibliotheek van Rudolf II, die via een omweg in bezit van de Universiteit Leiden kwamen, zijn zelden eerder tentoongesteld geweest.


Grootste mecenas van zijn tijd

In 1583 verplaatste Rudolf II, keizer van het Heilige Roomse Rijk, zijn hoofdstad van Wenen naar Praag, dat zich ontwikkelde tot een centrum van cultuur en wetenschap. Rudolf II werd een van de grootste mecenassen van zijn tijd. Kunstenaars uit heel Europa trokken naar Praag om hun diensten aan de keizer aan te bieden, onder wie Bartholomeus Spranger, die verantwoordelijk was voor een nieuwe hofstijl die in heel Europa zijn invloed deed gelden. Ook in de wetenschap werd Praag een belangrijk centrum. Geleerden van internationale faam, zoals Tycho Brahe en Johannes Kepler, vonden emplooi in Praag. Rudolf II had bovendien een speciale belangstelling voor de occulte wetenschappen.


Programma en aanmelden voor de opening op 29 september

De opening van de tentoonstelling Praag rond 1600: Kunst en wetenschap aan het hof van Rudolf II vindt plaats op donderdag 29 september om 16:00 uur in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden aan de Witte Singel 27.

Drie sprekers, elk specialist op hun gebied, vertellen over het belang en de rijkdom van het Praag van keizer Rudolf II:
• Dr Nicolette Mout, emeritus hoogleraar Geschiedenis, spreekt over Rudolf II en zijn hof.
• Dr Cis van Heertum, Hoofd van het Ritman Onderzoeksinstituut van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, werpt samen met u een blik op de alchemistische wereld ten tijde van de keizer.
• Dr Gert Jan van der Sman, hoogleraar prent- en tekenkunst, geeft een toelichting op de tentoonstelling.
Aansluitend is er de gelegenheid een drankje te drinken en de tentoonstelling in onze expositieruimte te bezichtigen. 

Wij waarderen het als je je van tevoren aanmeldt voor de opening van de tentoonstelling Praag rond 1600: Kunst en wetenschap aan het hof van Rudolf II via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag o.v.v. Praag) of telefonisch via ons secretariaat: 071-527 28 32. De toegang is gratis. Wij hopen je daar te ontmoeten!


Lezingen Studium Generale

Studium Generale Universiteit Leiden organiseert naar aanleiding van de tentoonstelling Praag rond 1600: Kunst en wetenschap aan het hof van Rudolf II vier lezingen op dinsdagavonden in november en december.
22 november: De Driewerf Grote Hermes van het Heilige Roomse Rijk. Keizer Rudolf II, zijn hofcultuur en de occulte wetenschappen in Praag 1583-1612.
29 november: De Kunst- und Wunderkammer van Rudolf II in Praag.
6 december: Adriaen de Vries, keizerlijk beeldhouwer in Praag.
13 december: Keizerlijke allure: Nederlandse en Vlaamse kunstenaars aan het hof van Rudolf II.
Bekijk de agenda van Studium Generale Universiteit Leiden voor meer informatie over de lezingen.

Laatst Gewijzigd: 10-10-2016