Kaarten en atlassen

Introductie

De collectie kaarten en atlassen omvat ca. 100.000 kaartbladen (waarvan ca. 3.000 manuscriptkaarten), ca. 3.000 atlassen ruim 25.000 topografische prenten en tekeningen. Het grootste deel daarvan werd in 1872 verworven als legaat van jurist en uitgever Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872). De kaarten dateren van de zestiende eeuw tot heden. De nadruk ligt op cartografisch materiaal van Nederland, de VOC- en WIC-gebieden, de voormalige koloniën en kaarten van tropische en subtropische gebieden. Zwaartepunten zijn kaarten van Nederlandse makers met speciale aandacht voor Leidse cartografen. In de collectie bevinden zich veel stadsplattegronden en vestingbouwkundige plattegronden, zeekaarten op papier en perkament en schetsen, proefdrukken en gebruikte kaarten met annotaties.


Deelcollecties

Naast de Collectie Bodel Nijenhuis en de kaartencollecties van de voormalige bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), bestaat de collectie kaarten en atlassen uit verschillende kleinere deelcollecties. De atlassen en de kaarten van Nederland en België en de kaarten uit de voormalige KIT-bibliotheek zijn toegankelijk via de online catalogus. Van een deel van de kaarten zijn digitale afbeeldingen te raadplegen op internet. De collectie kaarten en atlassen (met uitzondering van de KIT-collectie) is ontsloten via een kaartfichescatalogus. Daarnaast is er literatuur beschikbaar over de collectie.