Koloniale collectie (KIT)

De erfgoedcollectie van de voormalige KIT Bibliotheek wordt beheerd door Universitaire Bibliotheken Leiden. Het materiaal is via de Catalogus volledig beschikbaar voor onderwijs en onderzoek.

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor internationale en interculturele samenwerking.  Nadat in 2013 de Bibliotheek van het KIT gesloten werd, is het deel van de collectie dat betrekking heeft op de voormalige Nederlandse koloniën ondergebracht bij  Universitaire Bibliotheken Leiden.


Geschiedenis

De basis van de bibliotheekcollectie werd in 1864 gelegd bij de oprichting van het Koloniaal Museum te Haarlem, maar delen ervan gaan terug tot het bezit van een voorloper van het museum: de in 1777 ingestelde afdeling ‘Koophandel en Colonies’ van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. In 1913 werd de collectie overgedragen aan het in 1910 opgerichte Koloniaal Instituut te Amsterdam.  Na de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 werd de missie van het Koloniaal Instituut aangepast en ontstond het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Hierdoor veranderde ook het verzamelbeleid van de bibliotheek.

Samenstelling

In de jaren tot 1950 was een brede collectie ontstaan waarin alle aspecten van de koloniale maatschappij vertegenwoordigd zijn: landbouw, economie, cultuur, bestuur, antropologie en geschiedenis. Circa 80% van de collectie heeft betrekking op Nederlands-Indië, de resterende 20% op Suriname en de Nederlandse Antillen. De erfgoedcollectie omvat circa 25.000 boeken en brochures, 3.300 tijdschrifttitels en bovendien 11.500 kaartbladen en 150 atlassen.

Als onderzoeksgebied sluit de collectie goed aan bij de reeds aanwezige collecties van de UBL, met name bij de Zuidoost-Azië collecties (algemeen en bijzonder) en bij de collectie kaarten en atlassen. Het vormt zo een belangrijke bron voor het Leids onderzoek over Asian Modernities and Traditions.

Digitaal

De koloniale kaarten zijn volledig gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt, voorzien van geografische referenties.

Een groot deel van de boeken en tijdschriften is gedigitaliseerd. Deze digitale versies zijn momenteel helaas niet beschikbaar, u kunt wel de originelen aanvragen via de Catalogus.

Catalogus

Al het materiaal uit de erfgoedcollectie van de KIT Bibliotheek is beschikbaar via de Catalogus.

Laatst Gewijzigd: 04-08-2016