Ach schrijf mij toch!

Van 22 juni tot en met 23 september is de tentoonstelling Ach schrijf mij toch! Brieven als venster op het (taal)verleden te zien in de Universiteitsbibliotheek Leiden.

Gesprek tussen afwezigen

Brief van James Boswell (1740-1795) aan Abraham Gronovius (1695-1775). [Z.pl.], 1763/1764. Leiden UB, BPL 246

Brief van James Boswell (1740-1795) aan Abraham Gronovius (1695-1775). [Z.pl.], 1763/1764. Leiden UB, BPL 246

Schrijft u nog wel eens een brief? Het lijkt erop dat de brief als communicatiemiddel aan het verdwijnen is. Menigeen geeft de voorkeur aan snellere en eigentijdse methoden om met elkaar in contact te blijven, van telefoon tot twitter, van sms tot e-mail. De tijd dat brieven schrijven een heel gebruikelijke manier was om lief en leed te delen, om verslag te doen van onderzoek of om in contact te treden met gelijkgestemden ligt evenwel nog niet zo ver achter ons.

De tentoonstelling Ach schrijf mij toch! Brieven als venster op het (taal)verleden (Universiteitsbibliotheek Leiden, 22 juni tot 23 september 2011) biedt een unieke kijk op hoe mensen van allerlei rangen en standen uit Engeland en Nederland met elkaar communiceerden in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Behalve aandacht voor de vorm van de brieven, het materiële schrijfproces en het postsysteem uit die tijd, gaat de tentoonstelling vooral over de taal van de brieven: dichter dan deze brieven kunnen we niet komen bij gesproken taalgebruik uit de voorbije eeuwen.


Rijke brievencollecties in de bibliotheek

De Universiteitsbibliotheek Leiden bezit omvangrijke brievencollecties uit vijf eeuwen, die een haast onuitputtelijk reservoir voor onderzoek bieden. Vooral de correspondentie van geleerden is in Leiden in alle aspecten te bestuderen. De tentoonstelling maakt een royaal gebruik van dit vaak onbekende materiaal en laat zien hoe dit een rol speelt in het onderzoek van Leidse wetenschappers, maar ook bij het onderwijs aan studenten.

 

Webtentoonstelling

De online catalogus van de tentoonstelling Ach schrijf mij toch! is beschikbaar via Digital Special Collections van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Laatst Gewijzigd: 14-07-2011